Centrala firmy


ADLER Europe Group
ul.Ordona 2A
01-237 Warszawa
Polska

biuro@adler.com.pl

BDO 000040037


Współpraca

handlowy@adlereurope.eu


Marketing & PR

marketing@adlereurope.eu


Serwis Centralny

e-mail: serwis@adler.com.pl

tel. +48 728 595 006 pon. - pt. w godzinach od 9 do 16


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 podmiotem odpowiedzialnym za produkty: ADLER; CAMRY; MESKO jest firma:

ADLER Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237, Warszawa NIP: 5272433253

ce@adler.com.pl

Kontakt z Administratorem w sprawie edycji lub usunięcia danych osobowych

E-mail: rodo@foxagd.com

lub pisemnie na adres Fox Sp. z o.o. 01-237 Warszawa ul Ordona 2 A

Dystrybutorem produktów firmy Adler Sp. z o.o. jest Fox Sp. z o.o. , ul.Ordona 2a, 01-237 Warszawa,

NIP 527 247 71 50

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż spółka Fox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ordona 2 A zajmująca się dystrybucją marek Adler , Camry, Mesko, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwa firmy, adres rejestracji i dostawy, nr telefonu, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Fox Sp. z o.o. Ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa

 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fox Sp. z o.o. Ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa lub email: rodo@foxagd.com
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom produktów marki Adler, Camry, Mesko
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
 • kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@foxagd.com,
 • kontakt pisemny na adres Fox Sp. z o.o. 01-237 Warszawa ul Ordona 2 A

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Pozdrawiam
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Fox Sp. z o.o.